ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Χαρτογράφηση Σταθμών Βάσης και Φασματικής κατανομής των συστημάτων των Παρόχων Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

ΠΜΣ Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες

# Company Legal Address Municipality Latitude Longitude Distance (km)